Goldman Sachs intäkter högre än väntat

Amerikanska investmentbanken Goldman Sachs högre intäkter än väntat.

Intäkterna uppgick till 15,4 miljarder dollar (13,3), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 12,3.

Resultat per aktie hamnade på 15,02 dollar (0,53). Bloomberg anger inte konsensus för detta.

Investmentbanks-delen omsatte 3,45 miljarder dollar, en ökning på 26 %, medan tradingavdelningens omsättning minskade med 32 % till 4,9 miljarder dollar.

Det totala förvaltade kapitalet vid kvartalets slut uppgick till 2,31 biljoner dollar.

Goldman Sachs har beslutat att öka den kvartalsvisa utdelningen med 60 % till 2 dollar per aktie.