Gunnebos rapport i linje med preliminära siffror

Säkerhetsbolaget Gunnebo redovisar lägre intäkter och en vändning till förlust i tredje kvartalet 2020, jämfört med vinst motsvarande kvartal i fjol. Utfallet är i linje med de preliminära siffror som lämnades den 15 oktober.
Nettoomsättningen sjönk 26,0% till 1 016 miljoner kronor (1 373).

Ebita-resultat blev 27 miljoner kronor (92), med en ebita-marginal på 2,7% (6,7).

Rörelseresultatet blev -42 miljoner kronor (75).

Justerat rörelseresultat uppgick till 24 miljoner kronor (89), med en justerad rörelsemarginal på 2,4% (6,5).

Resultatet före skatt var -63 miljoner kronor (58).

Resultatet efter skatt blev -70 miljoner kronor (39). Resultat per aktie hamnade på -0,73 kronor (0,50).

Orderingången sjönk till 965 miljoner kronor (1 547), en minskning med 37,6% mot föregående år.

Orderboken uppgick till 1 326 miljoner kronor (1 596) per den 30 september, en minskning med
17%.

Det fria kassaflödet var -53 miljoner kronor (25) i tredje kvartalet.

Den 28 september lämnade GB Holdco, som ägs indirekt av Stena Adactum och Altor, ett uppköpsbud på 25 kronor per aktie kontant per Gunneboaktie. Styrelsen har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet.

”Vi såg en gradvis förbättring månad för månad även om resultatet detta kvartal var kraftigt dämpat av pandemin. Försäljningen visade en positiv utvecklingstrend, om än från låga nivåer medan orderingången förblev svag. Framöver ser vi fortsatt en betydande osäkerhet avseende de makroekonomiska utsikterna inte minst med anledning av den rådande pandemin”, kommenterar VD Stefan Syrén i delårsrapporten.

”Under kvartalet har vi haft fortsatt fokus på förändringsprocesser för ett starkare, mer lönsamt och värdeskapande Gunnebo. Dessvärre upptäckte bolaget att det skedde en IT-attack under augusti som har inneburit fokus på kunddialog och att ytterligare stärka vår IT-miljö. Vidare avyttrades Gateway, vilket är ett resultat av den pågående översynen inom affärsområdet Other Business och dessutom lanserades innovationen Everydaysafe”, fortsätter Stefan Syrén.

Gunnebo, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 965 1 547 -37,6%
Nettoomsättning 1 016 1 373 -26,0%
EBITA 27 92 -70,7%
EBITA-marginal 2,7% 6,7%
Rörelseresultat -42 75
Rörelsemarginal 5,5%
Rörelseresultat, justerat 24 89 -73,0%
Rörelsemarginal, justerad 2,4% 6,5%
Resultat före skatt -63 58
Nettoresultat -70 39
Resultat per aktie, kronor -0,73 0,50