Han tjänade 640 miljoner i fjol

Sven Norfeldts Dunross gjorde ett resultat på 640 miljoner under det stormiga fjolåret. De samlade vinsterna närmar sig nu 2 miljarder i hans framgångsrika investmentbolag.

Sven Norfeldts investmentbolag Dunross fortsätter att skörda frukterna från beslutet att rikta blickarna mot Asien och andra utvecklingsländer. Han skriver själv i investmentbolagets årsredovisning att:

“Dunross hade ett synnerligen gott år 2007 men under höstmånaderna blev kreditoron i USA allt allvarligare. Dunross lyckades dock upprätthålla en mycket god avkastning, trots ett för marknaden generellt mycket utmanande år”.

Och bakom orden finns det mycket riktigt en urstark resultaträkning. Dunross & Co gjorde under fjolåret ett resultat efter finansiella poster på 639,8 miljoner kronor – en ökning med 182 procent från 2006. Resultatet efter skatt blev 465 miljoner kronor för koncernen. Omsättningen i värdepappershandeln uppgick till 23,5 miljarder kronor – en ökning med två miljarder.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid fjolårets utgång till 1,796 miljarder kronor samtidigt som skulderna enbart uppgick till 180 miljoner kronor. Ingen utdelning ska tas från moderbolaget, enligt ett förslag till bolagstämman.

Bakom framgången ligger ”satsningen på Emerging Markets, råvaror och Asien varit helt rätt och det är bolagets tro att dessa sekulära trender kommer att fortsätta hålla långt in i framtiden”.

Men samtidigt höjer Norfeldt varningsflaggan för 2008. I årsredovisningen skriver han:

“Tyvärr ser inledningen av 2008 tuff ut. Vi drabbas som alla andra av den finansoro, som brett ut sig alltmer på marknaden. Då vi inte har haft någon belåning och satsat på mycket kvalitativa bolag, med låg värdering finns det dock anledning att se tiden an med tillförsikt. Världen kommer inte att gå under nu heller och när väl visibiliteten ökar, kommer värderingarna att förbättras igen. Just nu är riskaversionen stor och oerhörda summor av likviditet ligger vid sidan av marknaden i avvaktan på att krutröken skingras”, skriver Norfeldt, som fortsätter:

“Man skall dock inte ta något för givet, just nu lever i en bear market och vi har en försiktig attityd. Vi har aldrig och kommer aldrig att spela för högt. Men även om detta faktum står ristat i sten, finns mycket att arbeta med. ‘En trädgärd måste skötas och träden i den måste ansas, för att den skall bli vacker’, kan kanske vara en lämplig metafor att avsluta denna 2007 års förvaltningsberättelse med”.

De anställda får ta del av framgången. Personalkostnaderna uppgick till 46,6 miljoner i investmentbolaget, varav 35,8 miljoner kronor kan hänföras till ett incitamentsprogram.

Under fjolåret valde även investmentbolaget att etablera ett dotterbolag i Singapore, döpt till ”Dunross Asia”. Avsikten var att öka närheten till de stora investeringarna i regionen och Dunross har anställt två personer, en analytiker och en förvaltare, till kontoret i Singapore.

Under fjolåret har även ett dotterbolag, Dunross Investment Ltd, registrerats på Cypern. Under årets har ett markköp genomförts och flera markområden besiktigats, enligt årsredovisningen.

nullnullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här