Handelsbanken höjer utdelningen

Handelsbankens rörelsevinst för det fjärde kvartalet 2014 kom in 10 procent sämre än väntat. Samtidigt föreslås utdelningen bli totalt 17,50 kronor per aktie, varav 12,50 kronor i ordinarie utdelning.

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2014 på 4.311 miljoner kronor (4.458). Marknaden hade väntat sig ett rörelseresultat på 4.785 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial. Utfallet är således 10 procent sämre än väntat.

Utdelningen föreslås bli totalt 17,50 kronor per aktie (16,50), varav 12,50 kronor i ordinarie utdelning (11,50) och 5 kronor i extra utdelning (5). Marknaden hade förväntat sig att den ordinarie utdelningen skulle uppgå till 12,50 kronor per aktie.

Kreditförlusterna var -697 miljoner kronor (-322). Väntat var -396 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6.883 miljoner kronor (6.772). Väntat var 7.076 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2.228 miljoner kronor (2.107), väntat var 2.227 miljoner.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde, även kallad trading, blev 264 miljoner kronor (304). Väntat var 346 miljoner.

Intäkterna uppgick totalt till 9.556 miljoner kronor (9.278). Väntat var 9.708 miljoner. Effekten av valutakursförändringar var marginell, uppger banken.

Kostnaderna blev -4.552 miljoner kronor (-4.507). Väntat var -4.527 miljoner. Personalkostnaderna steg med 3 procent från närmast föregående kvartal, vilket i stort förklaras av att den föreslagna ökningen i ordinarie utdelning till aktieägarna ökade avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen.

Periodens avsättning till rörliga ersättningar uppgick till -46 miljoner kronor, jämfört med -31 miljoner i det tredje kvartalet. Övriga administrativa kostnader ökade med 22 procent till -1.418 miljoner kronor från -1.166 miljoner i det tredje kvartalet. Ökningen är säsongsmässig och var generell över samtliga kostnadsslag, uppger Handelsbanken.

K/I-talet blev 47,6 procent (48,6), jämfört med väntade 46,6 procent.

Nettoresultatet blev 3.342 miljoner kronor (3.527). Analytikerna väntade sig 3.724 miljoner.

Koncernens resultat per aktie efter utspädning var 5,18 kronor (5,49).

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.