Här är industrifackens lönekrav

Facken inom industrin kräver 3,0 procents löneökning i den kommande avtalsrörelsen.

Det uppger Facken inom industrin vid en pressträff på måndagen.

Facken inom industrin består av IF Metall, GS, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Kraven berör runt 400.000 medlemmar i industrin

Inför de senaste avtalsförhandlingarna 2017 krävde Facken inom industrin löneökningar på 2,8 procent, vilket senare ledde till ett treårigt avtal med löneökningar på knappa 2,2 procent per år.

”Vi vill ha en ökad reallön, det vill säga riktiga löneökningar. Vi har gjort en smärre justering av våra löneökningskrav och ställer krav på löneökningar med 3,0 procent”, sade IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Hon sade att dessa något uppjusterade krav väl motsvarar en ansvarsfull löneökning som ger reallöneökningar. Det ligger även i linje med inflationsmålet och uppfyller kraven på svensk industrins internationella konkurrenskraft.

Marie Nilsson sade att Facken inom industrin sänkt lönekraven efter finanskrisen och att de nu ser utrymme för en smärre uppjustering, då svensk industrins konkurrenskraft har stärkts.

”Nu har vi gjort bedömningen att vi under tre avtalsrörelser legat på en nivå som gör att det är möjligt att göra en justering”, sade hon.

Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer, sade att svensk industri utvecklats positivt på senare år. Arbetskraftskostnaderna är lägre än i de största konkurrentländerna.

”När vi gör en genomgång av ett antal konkurrenskraftsindikatorer hävdar sig Sverige väldigt väl”, sade hon.

Löneökningarna ska lägst uppgå till 530 kronor per månad i de avtal som har regler kring en minsta ökning.

Unionens ordförande Martin Linder sade att arbetsgivarna, som vanligt, säger att utrymmet för löneökningar är lågt. Facken inom industrin menar att det går bättre nu än åren under och direkt efter finanskrisen, 2008-2013, men inte lika bra som före finanskrisen. Tillväxten i svensk ekonomi har under ett antal år varit högre än i viktiga konkurrentländer och svensk industris konkurrenskraft är god. Riksbankens inflationsmål ska enligt Facken inom industrin vara en utgångspunkt för lönebildningen.

”Inflationsmålet är en självklar utgångspunkt. Att utgå från inflationsmålet är det enda rimliga att göra”, sade Martin Linder.

Industrifacken kräver samtidigt ytterligare avsättningar till deltidspension och flexpension, vilket ingår i lönekraven, samt åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö och för att stärka jämställdheten. Det handlar bland annat om krav på introduktion till säkerhetsrisker och en handlingsplan vid återgång till arbete efter föräldraledighet.

Facken inom industrin räknar med att deras avtal kommer att vara normerande för resten av arbetsmarknaden.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.