H&M:s resultat över förväntan

Klädjätten H&M redovisar ett högre än väntat resultat under det tredje kvartalet.
H&M:s VD Helena Helmersson. Foto: Fredrik Sandberg/TT, Jonas Ekströmer/TT

Omsättningen sjönk 18,7 procent till 50 870 miljoner kronor (62 572). Utfallet är helt överensstämmande med bolagets uppgift för några veckor sedan.

H&M-gruppens onlineförsäljning ökade med 27 procent i kronor under tredje kvartalet. I lokala valutor var ökningen 28 procent.

Bruttoresultatet uppgick till 24 851 miljoner kronor (31 815), vilket motsvarar en bruttomarginal om 48,9 procent (50,8).

Rörelseresultatet blev 2 700 miljoner kronor (5 029). Rörelsemarginalen var 5,3 procent (8,0).

Resultatet före skatt var 2 365 miljoner kronor (5 011), analytikerkonsensus låg på 2 007 enligt Factset. H&M har tidigare meddelat att resultatet skulle bli ungefär 2 miljarder kronor.

Resultatet efter skatt blev 1 821 miljoner kronor (3 859).

Försäljningen i september minskade med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.

166 butiker, motsvarande 3 procent av det totala antalet butiker, är i dagsläget fortsatt stängda, uppger H&M.

Cirka en fjärdedel av H&M-gruppens butiker har enligt avtal rätt att omförhandlas eller avslutas varje år. För 2021 planeras en nettominskning om cirka 250 butiker. För innevarande år räknar bolaget med att fler stängningar än tidigare och nettominskningen uppgår till om cirka 50 butiker mot tidigare beräknade 40.

Trots covid-19-situationen var varulagret på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt föregående år och uppgick till 42 076 miljoner kronor (42 044). Valutajusterat ökade varulagret med 1 procent. Det bokförda varulagret i kronor utgjorde 21,4 procent (18,5) av omsättningen rullande 12 månader, skriver bolaget.

“Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen bedöms att öka med cirka 1 till 1,5 procentenheter under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Som en följd av kortare ledtider, en effektivare varuförsörjningskedja och fortsatt integrering av kanalerna finns goda förutsättningar för lägre varulagernivåer framöver”, skriver bolaget vidare.

H&M, Mkr Q3-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 50 870 50 870 0,0% 62 572 -18,7%
Rörelseresultat 2 700 5 029 -46,3%
Rörelsemarginal 5,3% 8,0%
Resultat före skatt 2 365 2 007 17,8% 5 011 -52,8%
Nettoresultat 1 821 3 859 -52,8%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här