Holmen ökade justerat rörelseresultatet men lägre än väntat

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultat steg men var något lägre än väntat.
Omsättningen steg 30,9 procent till 4 877 miljoner kronor (3 727). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 975.

Rörelseresultatet blev 978 miljoner kronor (714), väntat rörelseresultat var 1 158. Rörelsemarginalen var 20,1 procent (19,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 129 miljoner kronor (714), väntat var 1 140, med en justerad rörelsemarginal på 23,1 procent (19,2).

Resultatet efter skatt blev 763 miljoner kronor (565).

Resultat per aktie hamnade på 4,7 kronor (3,5).

Holmen, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 877 4 975 -2,0% 3 727 30,9%
Rörelseresultat 978 1 158 -15,5% 714 37,0%
Rörelsemarginal 20,1% 23,3% 19,2%
Rörelseresultat, justerat 1 129 1 140 -1,0% 714 58,1%
Rörelsemarginal, justerad 23,1% 22,9% 19,2%
Nettoresultat 763 565 35,0%
Resultat per aktie, kronor 4,7 3,5 34,3%