Hushållen allt dystrare – ”inflationen tynger”

Hushållens konfidensindikator -som sammanfattar stämningsläget hos hushållen - föll med 3,2 enheter enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för november. Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector säger till Direkt att en viktig förklaring troligen är den högre inflationen.
Mynt och plånbok, hushållen
Foto: Henrik Montgomery / TT

Barometerindikatorn minskade med 1,9 enheter i november till 118,0. Konjunkturinstitutet menar dock att nivån pekar på ett fortsatt mycket starkare stämningsläge i ekonomin än normalt.

Den enda konfidensindikator som steg under månaden var detaljhandelns, med 1,5 enheter till 118,0.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll 1,8 enheter i november, och konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet 1,5 enheter. Dock ligger de kvar på en högre nivå än normalt. Tjänstesektorns konfidensindikator minskade samtidigt med 0,9 enheter i november till 111,3.

Det stora tappet står dock hushållens konfidensindikator för. Indikatorn föll med 3,2 enheter, till 99,7. Framför allt förklaras tappet av att hushållens syn på hur deras egen ekonomi utvecklats de senaste tolv månaderna försämrats.

Svenskarna rekordsäljer aktier

Enligt Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector kan en viktig förklaring vara den högre inflationen.

”Det är svårt att se vad som annars tynger hushållen. Att hushållens syn på den egna ekonomin försämrats så mycket sedan i våras kan nog mycket ha att göra med stigande el- och bensinpriser”, säger hon till Nyhetsbyrån Direkt.

Hon menar att inflationen, utöver att påverka köpkraften, även kan ha andra effekter på hushållen..

”Den globala inflationen skapar en osäkerhet, med bland annat börsoro, som kan påverka hushållens förväntningar. Dessutom har hushållen haft en fantastisk förmögenhetsutveckling, med stigande börser och bostadspriser, så det är ganska rimligt om de inte tror att det blir lika bra framåt”, säger hon.

Hushållens förväntningar på inflationen fortsätter också att stiga, enligt Konjunkturbarometern. Förväntningarna ökade till 6,5% i november från 5,8% i oktober. Ökningen ligger nu på nära tre procentenheter sedan början av året.

”Indikatorer för inflationen stiger. Kraftigt stigande energipriser verkar vara kännbara för hushållen, vilket eldar på rekordhöga inflationsförväntningar för det kommande året”, skriver Handelsbanken i en kommentar till siffrorna.