Hushållen mer optimistiska

De svenska hushållens förtroendeindikator steg något mer än väntat i maj.

De svenska hushållens förtroendeindikator, CCI, uppgick till 98,8 i maj, jämfört med reviderade 96,9 månaden innan (preliminärt 97,1), enligt Konjunkturinstitutets undersökning.

CCI väntades visa ett värde på 98,5 (spann 95,8 till 101,9), enligt SIX News sammanställning av sex analytikers prognoser. Medianvärdet låg på 98,5.

Makroindex uppgick till 90,8 jämfört med reviderade 90,8 månaden innan (preliminärt 90,6). Mikroindex landade på 106,6 jämfört med oreviderade 102,8 månaden innan.

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgick till 1,6 procent, att jämföra med 1,8 procent månaden innan. Dessa siffror är justerade av KI för extremvärden.

Index över arbetslösheten om tolv månader låg på 20 jämfört med reviderade 20 månaden innan (preliminärt 22). Ett högt tal indikerar pessimism.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 2,13 procent, vilket kan jämföras med 2,17 procent månaden innan.

Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 2,62 procent, jämfört med 2,71 procent föregående månad. På fem års sikt är den förväntade rörliga bostadsräntan 3,43 procent, vilket kan jämföras med 3,58 procent månaden innan.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.