Hushållskonsumtionen minskade i december

Hushållens konsumtion minskade i december, både jämfört med månaden innan och med december 2019.
Konsumtion, rea

Hushållskonsumtionen minskade med 0,4% i december 2020, jämfört med november 2020, i säsongrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. Det skriver SCB.

Jämfört med december 2019 minskade konsumtionen med 6,3%.

Sett till hela fjärde kvartalet minskade hushållskonsumtionen med 5,2% jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice var den branschgrupp som främst bidrog negativ till utvecklingen i december. Jämfört med samma period året innan minskade denna branschgrupp med 36,1%.

Den branschgrupp som främst påverkade hushållskonsumtionen positivt var detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck. Jämfört med samma period året innan ökade denna branschgrupp med 2,1%.