Husqvarnas justerade rörelseresultat bättre än väntat

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Justerat rörelseresultatet var negativt men bättre än väntat. Utdelningen föreslås att höjas.
Husqvarna
Omsättningen steg 4,3% till 6 683 miljoner kronor (6 408). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 543.

Rörelseresultatet blev -944 miljoner kronor (-493), väntat rörelseresultat var -986.

Justerat rörelseresultat utföll på -129 miljoner kronor (-310), väntat var -300.

Jämförelsestörande poster uppgick till -815 miljoner kronor (-183) och hänför sig till effektiviseringsåtgärder i leveranskedjan som tillkännagavs i förra rapporten.

Resultatet efter skatt blev -718 miljoner kronor (-387), analytikerkonsensus -785.

Resultat per aktie hamnade på -1,26 kronor (-0,67).

I utdelning föreslås 2,40 kronor (2,25), väntat 2,30.

Husqvarna, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 683 6 543 2,1% 6 408 4,3%
Rörelseresultat -944 -986 -493
Rörelseresultat, justerat -129 -300 -310
Nettoresultat -718 -785 -387
Resultat per aktie, kronor -1,26 -0,67
Utdelning per aktie, kronor 2,40 2,30 4,3% 2,25 6,7%

Konsensusdata från Factset