IMF: Coronaviruset kan sätta stopp för återhämtningen

Den globala tillväxten verkar bottna, med tecken på en stabilisering i tillverkningsindustrin, men den väntade återhämtningen är bräcklig och nedåtriskerna dominerar. Det skriver IMF i en rapport inför G20-mötet med centralbankschefer och finansministrar i Riyadh till helgen.

“Den väntade ökningen av global tillväxt – från 2,9 procent 2019 till 3,3 procent i år – är dock bräcklig, eftersom den till stor del återspeglar förbättrade utsikter i tidigare stressade och underpresterande ekonomier, medan tillväxten i utvecklade länder väntas förbli dämpad”, skriver de.

IMF konstaterar vidare att tillväxten i Kina störts av spridningen av coronaviruset, med stoppad produktion och begränsad rörlighet.

“Spridningseffekter till andra länder är troliga – till exempel genom turism, värdekedjor och effekter på råvarupriser”, skriver IMF.

Nedåtriskerna mot utsikterna fortsätter att dominera.

“Riskerna väger fortsatt över mot nedsidan. Återhämtningen kan spåra ur av en kraftig ökning av riskpremierna, utlösta till exempel av om handelsspänningarna åter eskalerar eller en fortsatt spridning av coronaviruset”, skriver IMF.

Samtidigt är penningpolitikens möjligheter att stimulera alltmer begränsad och finanspolitikens möjligheter varierar betydligt mellan olika länder, även om låga räntor hjälper till att minska lånekostnaderna.

IMF rekommenderar en fortsatt ackommoderande policymix för att skydda den svaga återhämtningen, där de låga räntorna gör att finanspolitiken kan spela en större roll i en välbalanserad policymix.

På medellång sikt är utsikterna på många håll alltför låga för att lyfta levnadsstandarden tillräckligt.

“I frånvaro av betydande reformansträngningar kommer tillväxten på medellång sikt att förbli otillräckligt stark för att på något meningsfullt sätt lyfta levnadsstandarden för alla”, skriver IMF.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här