ING: Tysklands Ifo-index visar att optimismen återvänder

Tysklands Ifo-index, som mäter näringslivets förtroende i Tyskland, ökade mer än väntat i februari. Detta visar på en återkomst för optimism och att verksamheter blickar förbi kortsiktiga effekter från nedstängningar och en seg start på vaccinutrullningen, menar ING i en kommentar.
Indexet förbättrades i februari till 92,4. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 90,5. Föregående månads utfall var 90,1. Statistiken presenteras av det tyska prognosinstitutet Ifo.

”Den tyska ekonomin visar sig vara robust trots nedstängningen, i synnerhet tack vare styrkan i industrin”, skriver Ifo.

ING lyfter upp att vädret under vintern förväntas ha gett en betydelsefull påverkan på byggsektorn i första kvartalet. Samtidigt har stark aktivitet i tillverkningsindustrier hjälpt ekonomin att undvika en kontraktion under fjärde kvartalet.

”Vi fortsätter att vara försiktiga kring tolkningen av traditionella ledande indikatorer. I vår vy har de en begränsad användning för att estimera nuvarande BNP-tillväxt. Alternativ data är av större användning”, skriver ING.

Tyskland februari, 2021 Konsensus Förändring mot konsensus januari, 2021
Ifo-index affärsklimat 92,4 90,5 2,1% 90,1
Ifo-index nuvarande situation 90,6 89,1 1,7% 89,2
Ifo-index förväntningar 94,2 91,7 2,7% 91,1

Konsensusdata från Bloomberg