Tyskt Ifo-index minskade mer än väntat

Tysklands Ifo-index, som mäter näringslivets förtroende i Tyskland, minskade mer än väntat i oktober.
Foto: Martin Meissner/TT

Indexet sjönk till 97,7 i oktober. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 98,0.
Föregående månads utfall var 98,8.

Bolagens utvärderingar av den nuvarande situationen är mindre positiv, och utbudsproblem ger huvudvärk till företagen. Samtidigt faller kapacitetsutnyttjandet inom tillverkande bolag.

Det framgår emellertid att verksamhetsklimatet inom bygg och anläggning förbättras.

Commerzbank kommenterar beskedet och ser att den tyska ekonomin troligtvis inte kommer att växa i fjärde kvartalet och att det finns risk för stagflation.

Statistiken presenteras av det tyska prognosinstitutet Ifo.

Tyskland oktober, 2021 Konsensus Förändring mot konsensus september, 2021
Ifo-index affärsklimat 97,7 98,0 -0,3% 98,8
Ifo-index nuvarande situation 100,1 99,4 0,7% 100,4
Ifo-index förväntningar 95,4 96,6 -1,2% 97,3

Konsensusdata från Bloomberg