Ingves: Centralbankens balansräkning allt viktigare

För att en centralbank ska kunna föra en ändamålsenlig penningpolitik behöver den ha frihet att använda sin balansräkning. Det gäller i normallägen såväl som krislägen, sade Riksbankschefen Stefan Ingves idag när han talade vid Nationalekonomiska Föreningen.
Stefan Ingves. Foto: TT

Stefan Ingves talade vid Nationalekonomiska Föreningen om hur den penningpolitiska verktygslådan behöver anpassas för att möta framtidens utmaningar.

Han påpekade att de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning kan bli både allvarliga och långvariga och att den centralbank som vill stötta likviditetsförsörjningen i ekonomin, som nu under coronapandemin, behöver ha möjlighet att utöka sin balansräkning.

Ingves menar dock att det inte bara är under krisen som balansräkningen kan komma på tal för att stötta ekonomin.

”Som det ser ut idag finns det en stor sannolikhet att det globala ränteläget förblir lågt under en lång tid. Då måste penningpolitiken hitta andra sätt att jobba för att uppnå inflationsmålet än vad vi är vana vid, och många av de åtgärderna får konsekvenser för balansräkningen”, sade han enligt ett pressmeddelande från Riksbanken.

Förslaget till ny riksbankslag som Riksbanksutredningen presenterat riskerar ur det perspektivet att begränsa penningpolitikens möjligheter att bedriva en väl avvägd penningpolitik i framtiden, sade han vidare, och pekade på att fortsatt låga realräntor kommer att leda till att det som tidigare setts som extraordinära åtgärder blir nödvändiga inslag i den normala penningpolitiken.