Ingves huvudvärk – inflationen väntas komma in under Riksbankens prognos

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha stigit till 1,6 procent i november, vilket är något under Riksbankens prognos.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I oktober steg KPIF-inflationen till 1,5 procent, från 1,3 procent månaden dessförinnan.

KPIF-inflationen exklusive energi väntas ligga stilla på 1,7 procent i november, jämfört med i oktober.

SEB räknar med att KPIF-inflationen fortsätter att stiga något till 1,6 procent i november, och att KPIF exklusive energi ligger kvar på 1,7 procent.

“Oväntade prisrörelser för paketresor och reparationer i hemmen i oktober gör november-KPI, som historiskt endast har avvikit svagt från konsensusestimaten, svårare att förutspå i år”, skriver SEB:s Olle Holmgren i ett kundbrev.

Han noterar att efter att priserna på paketresor varit lägre än väntat under första halvåret 2019 så har de varit högre än väntat efter sommaren, och steg med 10 procent i oktober.

Enligt SCB:s estimat skulle priserna på paketresor varit 6 procent lägre i oktober och 15 procent lägre i november i fjol om de nya datakällorna används.

“En svag krona och i viss utsträckning livsmedel pressar upp inflationen och detta väntas fortsätta de kommande 6-9 månaderna. Men det finns tecken på att livsmedelsinflationen har toppat, och den senaste tidens kronförstärkning betyder att inflationstrycket från växelkursen också kommer att lätta tidigare än väntat”, enligt Holmgren.

Tillsammans med ett lägre underliggande inflationstryck har ovanstående fått SEB att revidera ned sina inflationsprognoser för de kommande nio månaderna.

Swedbanks ekonomer tror också att KPIF-inflationen fortsätter uppåt i november, men att det inte riktigt når upp till Riksbankens mål.

De noterar att både inflationen och Prosperas stora undersökning blir viktiga pusselbitar för både Riksbanken och arbetsmarknadens parter som nu inlett avtalsrörelsen.

“Kommande KPIF och inflationsförväntningar (stora Prospera) är de sista innan Riksbankens decembermöte. Givet att vissa direktionsledamöter påpekat vikten av inkommande data blir dessa och kompositionen, det vill säga vilka undergrupper som driver inflationen, extra viktig”, skriver de i ett kundbrev.

Swedbank bedömer att KPIF-inflationen ligger kring målet i början på nästa år men tror att inflationstakten på lite längre sikt dämpas successivt till ett årssnitt på 1,5 procent för 2021 (1,7 procent för 2020).

I november räknar de med att KPIF stiger med 0,1 procentenhet till 1,6 procent och att KPIF exklusive energi ligger stilla på 1,7 procent.

Riksbankens aktuella prognoser för de två måtten ligger på 1,7 respektive 1,9 procent.

“Trots avvikelserna tror vi inte att de är tillräckliga för att få Riksbanken att skrinlägga sin höjningsplan”, skriver Swedbank-ekonomerna, som tillägger att det finns en osäkerhet förknippad med bland annat Black Fridays genomslag.

Nordea räknar med att inflationen kommer att fortsätta understiga Riksbankens syn, men att Riksbanken trots detta kommer att höja reporäntan den här månaden.

Nordeas KPIF-prognos ligger på 1,5 procent, alltså 0,2 procentenheter under Riksbankens prognos, och de tror att främst är säsongsmässiga prissänkningar på utrikes resor som drar ner.

“Tillsammans med svaga ekonomiska trender utmanar det Riksbankens planer att höja styrräntorna. Men Riksbanken har skickat en ovanligt tydlig signal om en decemberhöjning, så det kommer helt enkelt bli svårt för banken att backa från räntehöjningsplanerna. Det är inte klappar och klart, men vi räknar med att Riksbanken höjer räntorna den 19 december med 25 punkter till 0,0 procent”, skriver Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson i ett kundbrev.

SCB publicerar KPI för november onsdagen den 11 december, klockan 9.30.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här