Intrum inkasserar

KOMMENTAR Kredithanteringsjätten Intrum levererade en rapport i linje med Affärsvärldens förhoppning och snäppet över marknadens förväntningar. Målen för nästa år har kommit närmare även om det inte är troligt att man når ända fram.

Intrum presterade ett justerat rörelseresultat på 1 476 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019, vilket var snäppet över analytikernas förväntningar.

Tillväxten fortsatte med en ökning på 19 procent i nettoomsättningen till 3 786 miljoner, också det strax över förväntan. Utvecklingen ligger i linje med den köprekommendation Affärsvärlden gav ett par veckor sedan.

Marginalen inom inkasso föll till 24 procent från 27 procent och där var södra Europa lite svagare. Enligt Vd Mikael Ericson beror det mestadels på säsongsvariationer, men han noterar också att det fortfarande är utmanande i Spanien. Kostnadsneddragningar ska dock förbättra resultatet under 2020.

Skuldsättningen ökade till 4,4 gånger rörelseresultat från 4,3 kvartalet innan trots att kvartalets portföljinvesteringar blev 831 miljoner kronor jämfört med med 927 miljoner samma period 2018. Orsaken var valutasvängningar då nettoskulden faktiskt sjönk.

Målet är att skuldsättningen ska ligga i intervallet 2,5 till 3,5 i slutet på 2020 och det ska enligt Intrums finanschef främst nås genom tillväxt i rörelseresultat och kassaflöde då nettoskulden väntas vara ganska stabil.

Avkastningen på portföljinvesteringarna var fortsatt bra på 15 procent, klart över bolagets mål på 13 procent och marginalen inom portföljinvesteringar ökade till 73 procent från 54 procent.

Fjärde kvartalet är normalt sett en aktiv period för Intrum då många kunder vill städa i böckerna inför årsslutet och inget i kommentarerna från Ericson indikerade at att den starka utvecklingen inte fortsätter.

Med dagens rapport har Intrum närmat sig målet om en vinst per aktie nästa år på 35 kronor. Affärsvärlden tror det blir svårt, men även om man inte når ända fram är aktien attraktiv. För att ha chans att nå hela vägen måste såväl besparingsprogrammet, integreringen av spanska Solvia och uppstarten av samarbetet med grekiska Pireus Bank gå enligt plan, samtidigt som marginalerna hålls uppe inom portföljhanteringen. Hittills har Intrum levererat och de spår förbättrade marknader, så det ser bra ut inför både fjärde kvartalet och nästa år.

Det har funnits ett litet frågetecken kring avtalet med Pireus Bank som skulle ha stängts 1 oktober. Vd Mikael Ericson sade under rapportpresentationen dock att den kommer att stängas snart, med stark betoning på snart.

Dagens styrkebesked och följande uppgång på omkring 8 procent i aktien lär få en del blankare att svettas lite och en omsvängning i den gruppen kan kortsiktigt få ytterligare fart på aktien.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.