Intrum ökade rörelseresultatet ungefär som väntat i andra kvartalet

Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar.
Foto: Intrum
Omsättningen steg 13,9 % till 4 424 miljoner kronor (3 885). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus sammanställt av bolaget som låg på 4 285.

Rörelseresultatet blev 1 563 miljoner kronor (1 348), väntat rörelseresultat var 1 567.

Justerat rörelseresultat utföll på 1 594 miljoner kronor (1 345).

Resultatet före skatt var 1 045 miljoner kronor (866).

Resultatet efter skatt blev 810 miljoner kronor (671).

Resultat per aktie hamnade på 6,48 kronor (5,39).

Intrum, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 424 4 285 3,2% 3 885 13,9%
Rörelseresultat 1 563 1 567 -0,3% 1 348 15,9%
Rörelseresultat, justerat 1 594 1 345 18,5%
Resultat före skatt 1 045 866 20,7%
Nettoresultat 810 671 20,7%
Resultat per aktie, kronor 6,48 5,39 20,2%

Konsensusdata från bolaget