Investor ger tummen upp för Agnafit Bidcos bud på Sobi – ska investera likvid

Investmentbolaget Investor ger nu tummen upp för Agnafit Bidcos bud om 235 kronor per aktie på läkemedelsbolaget Sobi.
Investors justerade substansvärde
Investors VD Johan Forssell. Foto: Investor
Investor äger totalt 35,4% av kapitalet i Sobi och avkastningen om aktien säljs har blivit 21 gånger, eller en IRR på 28%. Aktieposten är värd 25,3 miljarder kronor.

”Under Investors ägande har Sobi framgångsrikt byggt en ledande hemofiliverksamhet till stor nytta för patienterna. Dessutom har bolaget med vårt stöd breddat sin produktportfölj inom hematologi och immunologi, såväl organiskt som genom större förvärv. Detta har skapat betydande värden för Sobis och Investors aktieägare. Sobis styrelse har rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. Vi anser att budet är finansiellt attraktivt. Advent International, den ledande parten i Agnafit Bidco, har en väldokumenterad erfarenhet av investeringar inom hälsovård. Förutsatt att budet fullföljs kommer Investors finansiella position att stärkas ytterligare. Vi avser att använda vår stärkta kassa till att fortsätta att investera i befintliga och nya plattformsföretag inom Patricia Industries, investera selektivt inom Noterade Bolag liksom i EQT:s fonder”, säger Investors VD Johan Forssell i en kommentar.

Investors åtagande att acceptera budet faller om det inkommer en ny budgivare som erbjuder 251 kronor eller mer för Sobi och att styrelsen i ett sådant läge enhälligt röstar för en affär.