IPO-guiden hissar en flagga inför Spotlights notering

IPO-guiden har granskat Spotlight inför noteringen den 15 september och hittat en flagga för tveksamma incitament.
Spotlight Group
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 114 Mkr
Sista teckningsdag 2020-09-08
Första handelsdag 2020-09-15

Spotlight Group noterar sig på sin egen marknadsplats med hjälp av sin egen fondkommissionärsfirma som finansiell rådgivare, sin egen juristfirma som legal rådgivare och sitt eget emissionsinstitut som just emissionsinstitut.

Spotlight Groups noteringsansökan har granskats av den egna marknadsplatsen. Legal- och persongranskning har dock utförts av en extern advokatbyrå och noteringsansökan har granskats av NGM-börsens noteringskommitté.

Spotlight Groups handel och informationsgivning kommer även att parallellövervakas av NGM.

Det är inget nytt att en marknadsplats noteras på sin egen lista. IPO-guiden, Affärsvärldens webbtjänst som analyserar alla kommande börsnoteringar, konstaterar också att Spotlight Group har vidtagit en del externa övervakningsåtgärder, men landar ändå i att det blir en flagga för tveksamma incitament,  Affärsvärldens samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt.

Dessutom vill IPO-guiden lyfta fram att det finns en jävsproblematik mellan Affärsvärlden och Spotlight Group. Jävsproblematiken består i att Spotlight är en viktig kommersiell partner till Affärsvärlden samt att Spotlight Groups storägare Staffan Persson, Staffan Salén och Erik Åfors även är ägare i Affärsvärlden.

”Känns som bra tajming”

Vidare noteras att det inte hade varit fel om Spotlight Groups memorandum, som nu innehåller finansiell historisk för de senaste 2,5 åren, även hade inkluderat en 10-årsöversikt med de viktigaste nyckeltalen.

Slutligen har Spotlight Groups styrelseordförande varit styrelseledamot i ett bolag som försattes i konkurs några veckor efter att han lämnade den styrelsen. Det hissas dock ingen flagga.

EN FLAGGA ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 228 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 3,0 för småbolag och 4,1 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Sista teckningsdag är den 8 september och det erbjudna priset per aktie är 22,1 kronor.

Andra aktuella noteringar – Läs mer på IPO-guidens sida

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag
Exsitec Teckningstid pågår First North 2020-09-08 2020-09-16