IPO-guiden hissar två flaggor inför Savelend Groups notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Savelend Group inför noteringen på First North och hittat två flaggor.
IPO

Den 9 juni noteras Savelend Group på First North. Bolaget har en investeringsplattform som gör det möjligt att direktinvestera i krediter. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för framtida kapitalbehov och en för bristfällig information.

Savelend Group
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 335 Mkr
Sista teckningsdag 2021-05-28

Vad gäller den första flaggan, för framtida kapitalbehov, så konstaterar IPO-guiden att SaveLend är i en tillväxtfas som syftar till expansion under de kommande åren. Det ges dock ingen information i prospektet om finansieringsbehovet efter 12 månader.

När det kommer till den andra flaggan, för bristfällig information så delas flaggan ut på grund av att det inte ges någon information i prospektet om att Savelends VD och storägare Ludwig Pettersson även är delägare i Svensk Kreditförmedling AB med 15% av aktierna. Det är relevant information eftersom majoriteten av lånen som förmedlas via plattformen kommer från just Svensk Kreditförmedling.

En upplysning lämnas också för ”CV med plumpar” då Finansinspektionen den 28 januari 2020 beslutade att SaveLends VD och storägare Ludwig Pettersson ska betala en sanktionsavgift för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med teckningsoptioner i annat noterat bolag till Finansinspektionen i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SAVELEND GROUPS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag 28 maj och teckningskursen är 7,50 kronor.