Itab lämnar vinstprognos och vill ta i mer kapital

Itab Shop Concept räknar med mellan 380-420 miljoner kronor i ebit för helåret, innan engångskostnader. Bolaget har samtidigt tagit beslut om att ta in mer kapital.

Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept spår att ebitda-resultatet för helåret hamnar på 380 till 420 miljoner kronor före engångskostnader som beräknas till 100 miljoner kronor, huvudsakligen avseende omstruktureringskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

De totala omstruktureringskostnaderna för transformationsplanen One Itab beräknas uppgå till mellan 275 och 325 miljoner kronor under räkenskapsåren 2020 till 2022. Exakt när omstruktureringskostnaderna uppstår är dock osäkert med tanke på nuvarande marknadssituation.

Itabs styrelsen har även beslutat att stärka bolaget balansräkning genom att tillföra nytt kapital.
Syftet är att bidra till större finansiell flexibilitet samt för att finansiera transformationsplanen One Itab. Styrelsen anser att kapitaltillskott kommer ge Itab en mer balanserad skuldsättningsgrad. Kapitalanskaffningen kommer användas för att både minska den nuvarande bankskulden och finansiera One Itab-transformationen som ska ge Itab förutsättningar att uppnå sitt mål att bli den ledande leverantören av detaljhandelslösningar.

– Vi är glada att kunna delge denna nyhet då refinansieringen är en mycket viktig del i vår transformation mot en starkare marknadsposition och en mer kapitaleffektiv affärsmodell. Vår ambition är att One Itab transformationen ska vara helt implementerad i mitten av 2022 med en stegvis årlig förbättring av ebitda med cirka 270 till 330 miljoner kronor, samt frigöra kapital om 400 till 500 miljoner kronor under samma period, säger Andréas Elgaard, vd och koncernchef för Itab.

Itab kommer att tillhandahålla ytterligare information om kapitalanskaffningen när den är tillgänglig och rapportera om eventuella förändringar i ebitda som bedöms nödvändiga.