JO kritiserar Finansinspektionen för oklara rutiner

JO har granskat sex undersökningsärenden hos Finansinspektionen och konstaterar både brister i dokumentationen och att myndigheten i flera avseenden inte följt sina interna riktlinjer.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Det var med anledning av artiklar i Svenska Dagbladet, om att Finansinspektionen skulle ha manipulerat dokument innan de lämnades ut till tidningen, som JO valde utreda det inträffade i ett särskilt initiativärende.

“Jag finner det anmärkningsvärt att en statlig tillsynsmyndighet som Finansinspektionen inte i något av de granskade undersökningsärendena till fullo har följt sina egna riktlinjer”, säger chefsJO Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

Det har, enligt JO, varit svårt att följa ärendenas handläggning, då Finansinspektionen på ett flertal punkter inte följt sina fastlagda rutiner och dessutom inte dokumenterat beslut på angivet vis. Detta kan försvåra för extern granskning. I samtliga av de sex granskade ärendena fanns det otydligheter om när respektive ärende avslutades och således om vissa handlingar var allmänna eller inte.

“Bristerna har enligt min mening medfört en risk för otillåtna begränsningar av handlingsoffentligheten. Finansinspektionen förtjänar även av detta skäl kritik för de nämnda bristerna”, säger Elisabeth Rynning.

I sitt remissvar uppger Finansinspektionen att bristerna i dokumentationen uppstått under en period av hög personalomsättning och att ingen av de personer som inledningsvis arbetade med de aktuella ärendena är kvar hos inspektionen.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här