K-Fastigheter köper fastighet i Järfälla från Kungsleden

Fastighetsbolaget K-Fastigheter ska förvärva en fastighet i Barkarbystaden i Järfälla från Kungsleden. Affären sker genom bolagsöverlåtelse och är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft senast den 31 december 2025, enligt ett pressmeddelande.
Jacob Karlsson VD K-Fastigheter.
Jacob Karlsson, VD för K-fastigheter. Foto: Pressbild
Planen är att bygga upp emot 400 hyresrätter på fastigheten Järfälla Veddesta 2:65. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 259 miljoner kronor och förväntad bruttoarea är drygt 32 000 kvadratmeter.

”Detta blir ett betydande projekt för K-Fastigheter i Stockholmsområdet. Vi bedömer att investeringen uppgår till ca 975 mkr och marknadsvärdet vid färdigställande uppgår till 1 350 mkr”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

K-Fastigheter väntas tillträda fastigheten i det fjärde kvartalet i år.

Kungsleden skriver i ett eget pressmeddelande att den positiva resultateffekten vid frånträde beräknas till 114 miljoner kronor.

”Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och ser fram emot att följa K-Fastigheters arbete med att utveckla detta expansiva område i Stockholm. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.