Klimator minskar omsättningen och resultatet

Mjukvarubolaget Klimator minskade omsättningen och resultatet i det fjärde kvartalet. Noteringen har öppnat upp ett stort antal dialoger. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Klimator verksamma inom vägklimatologi och utvecklar mjukvara som kan förutse vägväderförhållanden. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Omsättningen sjönk 43,5% till 2,6 miljoner kronor (4,6).

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (3,6). Resultatet före skatt var -2,4 miljoner kronor (3,6). Resultatet efter skatt blev -2 miljoner kronor (3,3).

Ingen utdelning föreslås.

”Vi har fått upp ångan rejält under fjärde kvartalet 2020. Från att tidigare ha fört en tämligen anonym tillvaro blev vår IPO i höstas ett skyltfönster som öppnat för ett stort antal dialoger med potentiella affärspartners. Som så ofta tar det ett tag innan nya dialoger resulterar i konkreta
affärer men antalet förfrågningar i kombination med den bredd på typ av bolag som kontaktar oss känns mycket spännande. Vi hoppas att under kommande månader kunna presentera ett flertal samarbeten och nya affärer”, uppger VD Torbjörn Gustavsson i rapporten.

Klimator-chefen skriver också att pandemin har en påverkan på möjligheten att träffa möjliga partners.

”Den pågående pandemin försvårar alltjämt fysiska möten och det går inte att komma ifrån att det i viss grad påverkar vårt försäljningsarbete. Trots det har vi under de senaste månaderna inlett dialoger med ett flertal fordonstillverkare och Tier 1-leverantörer avseende både Ahead och Road Condition Data. Vi har en mängd fysiska möten inplanerade under vår/sommar och vi väntar nu på att reserestriktioner ska lätta då vi har en hel del internationella resor inplanerade. Sammantaget håller vi tempot uppe och gör vad vi kan för att rusa ur startblocken när världen återgår till en mer normal tillvaro igen.”

Klimator, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2,6 4,6 -43,5%
Rörelseresultat -2,4 3,6
Rörelsemarginal 78,3%
Resultat före skatt -2,4 3,6
Nettoresultat -2 3,3
Utdelning per aktie, kronor 0