Klimator ökar omsättningen

Mjukvarubolaget Klimator redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade något.
Klimator verksamma inom vägklimatologi och utvecklar mjukvara som kan förutse vägväderförhållanden. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Omsättningen steg 33,3% till 1,2 miljoner kronor (0,9).

Under det tredje kvartalet har en tilltagande aktivitetsnivå hos globala fordonstillverkare och vinterentreprenörer erfarits.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,8). Bolaget har valt att inte utnyttja stöd för korttidspermittering.

Resultatet före och efter skatt var -1,7 miljoner kronor (-1,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,18).

Likvida medel uppgick till 1,9 miljoner kronor (2,1).

”Att öppna nya geografiska områden är en initial investering i tid och resurser men öppnar sedan upp stora affärsmöjligheter för oss. Vi öppnade nyligen Norge och Danmark och vår mål sättning är att inom kor t även öppna upp Finland och Spanien. Vi anställer nu säljare inom Winter Maintenance för att kunna ta hand om de ökade volymer vi ser framför oss”, skriver VD:n Torbjörn Gustavsson.

Klimator, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,2 0,9 33,3%
Rörelseresultat -1,7 -1,8
Resultat före skatt -1,7 -1,8
Nettoresultat -1,7 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,17 -0,18
Likvida medel 1,9 2,1 -9,5%