Konecranes rapporterar under förväntan

Finska verkstadsbolaget Konecranes rapport för det tredje kvartalet innebär en förbättring jämfört med fjolårsperioden men bommar samtidigt analytikernas förväntningar.
Foto: Konecranes
Omsättningen uppgick till 773,6 miljoner euro (767,9). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 818,0.

Rörelseresultatet blev 49,9 miljoner euro (40,3), väntat rörelseresultat var 67,1. Rörelsemarginalen var 6,5% (5,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 69,2 miljoner euro (71,2), med en justerad rörelsemarginal på 8,9% (9,3).

Resultatet före skatt var 43,1 miljoner euro (35,6), och efter skatt 31,4 miljoner euro (25,9). Resultat per aktie hamnade på 0,40 euro (0,33), väntat var 0,51.

Orderingången landade på 713,7 miljoner euro (565,5), vilket är 6 procent lägre än analytikerkonsensus.

”Vi har uppdaterat våra utsikter för efterfrågan för fjärde kvartalet för att återspegla det aktuella marknadsklimatet och vi ger ny styrning för 2021 trots de utmaningar beträffande leveranskedjan som har påverkat oss sedan årets början. Vi förväntar oss att omsättningen ökar helåret 2021 jämfört med 2020 och att helårets justerade ebita-marginal förbättras jämfört med 2020”, säger VD Rob Smith.

”Vad beträffar problemen med tillgången på komponenter, fördröjningar hos kunderna och andra begränsningar i leveranskedjan, förväntar vi oss att de kommer att fortsätta under fjärde kvartalet och in på 2022”, fortsätter Smith.

Konecranes, MEUR Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Orderingång 713,7 755,6 -5,5% 565,5 26,2%
Nettoomsättning 773,6 818,0 -5,4% 767,9 0,7%
Rörelseresultat 49,9 67,1 -25,6% 40,3 23,8%
Rörelsemarginal 6,5% 8,2% 5,2%
Rörelseresultat, justerat 69,2 71,2 -2,8%
Rörelsemarginal, justerad 8,9% 9,3%
Resultat före skatt 43,1 35,6 21,1%
Nettoresultat 31,4 25,9 21,2%
Resultat per aktie, EUR 0,40 0,51 -21,6% 0,33 21,2%

Konsensusdata från Bloomberg