Konkurserna minskar

Antalet företagskonkurser i Sverige fortsatte att gå ned visar senaste statistiken från UC och Creditsafe.
Konkurser

I oktober minskade konkurserna med 36%, enligt UC, jämfört med samma period året innan. Sammantaget hittills i år är konkurserna 2% färre jämfört med 2019.

”Konkurserna fortsätter att minska kraftigt och det i nästan alla branscher. Till och med restaurangbranschen upplever en tillfällig vändning. Även om många företag har fått en drastiskt minskad omsättning, har de kunnat parera denna med minskade kostnader. Statliga stödåtgärder som möjligheten till korttidspermittering och att staten tog över sjuklöneansvaret har bidragit starkt”, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Creditsafes statistik visar att konkurserna föll med 32% i oktober. Under månaden försattes 463 bolag i konkurs och tuffast är det inom personaluthyrning-, restaurang- och byggbranschen.

”I samband med att det nu kommer nya restriktioner, kommer bolag i utsatta branscher som redan lider hårt att få det ännu tuffare dessvärre. Dessa bolag kommer troligtvis vara beroende av fortsatt statliga stöd för att överleva. I de fall de statliga åtgärderna avtar i form av permitteringar, andra bidrag och lättnader kommer vi troligen se ökad arbetslöshet och ökade konkursnivåer”, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.