Konsumentpriserna i USA ökade mer än väntat

Konsumentpriserna i USA ökade mer än väntat i årstakt i maj.
USA:s president Joe Biden.
USA:s president Joe Biden. Foto: AP Photo/Andrew Harnik, Pool/TT
På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 5,0 procent (+4,2), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 4,7 procent.

USA, % maj, 2021 Konsensus april, 2021
KPI, YY 5,0 4,7 4,2
Kärn-KPI, YY 3,8 3,5 3,0

Konsensusdata från Bloomberg