Kopparn handlas vid sexmånadershögsta

Råoljepriserna sjunker något under morgonen. Volatiliteten i oljepriserna har minskat under de senaste veckorna, enligt uppgift i takt med att hedgefonder säkrat upp sin blankningsaffärer och oljepriset har återgått till en nivå där många amerikanska skifferoljebrunnar är lönsamma.

På basmetallmarknaden handlas
kopparn vid sexmånadershögsta, vilket enligt Barclays analytiker kan vara en indikator för bättre ekonomiska utsikter under det andra halvåret i år. Efterfrågan för metallen bedöms förbättras snabbt och tillskrivs som den huvudsakliga faktorn för återhämtningen i priset.

Kinas svar på en inbromsad
tillväxt har varit att sanktionera ett större antal tidigare senarelagda infrastrukturprojekt. Dessutom väntas snabb tillväxt i nätinvesteringarna i landet under resten av året ge stöd till efterfrågan på koppar.

Som helhet rör det sig om
mindre prisförändringar på marknaden för basmetaller.

 

Diff

07:58

Stängning

Diff 17:30

17:30

Brentolja, USD/fat

-0,08

66,19    

66,27     

-0,14

66,33

WTI-olja, USD/fat 

+0,05

60,29    

60,24     

-0,07

60,36

Aluminium, USD/ton   

+6 

1827     

1821      

+4 

1823

Koppar, USD/ton      

+5 

6390     

6384       

+11 

6379

Nickel, USD/ton     

-84

13665    

13749      

-100

13765

Zink, USD/ton        

+7 

2288     

2281       

+7 

2281

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.