Kraftigt stigande aktietillgångar lyfter hushållens förmögenhet

Hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under det första kvartalet 2021, visar SEB: sparbarometer.
Pengar
Foto: Pontus Lundahl / TT

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet med 6,2% och uppgick vid utgången av kvartalet till 20 883 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 5,3% till 25 655 miljarder kronor. Den största orsaken till uppgången är kraftigt stigande aktietillgångar.

Hushållens nysparande uppgick samtidigt till 148 miljarder kronor och är det enskilt högsta nysparandet under ett första kvartal i Sparbarometerns historia.

”Efter en stark avslutning på 2020 har hushållen nu fått en flygande start på 2021. Kraftiga uppgångar på både börs och bostadsmarknad driver upp hushållens förmögenhet till en ny rekordnivå på drygt 25 000 miljarder kronor. En förmögenhet som motsvarar mer än fem gånger storleken på Sveriges BNP. Men man ska komma ihåg att skillnaderna mellan olika hushåll är stora och att alla inte fått del av den starka utvecklingen”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens skulder ökade 1,4%. Det är en lägre ökningstakt än föregående kvartal, men något högre än motsvarande kvartal föregående år. På årsbasis steg ökningstakten för sjunde kvartalet i rad, med 5,8%, från bottennivån på runt 5,1%.

”Hushållens växande skulder är ett ständigt debatterat område. I spåren av pandemin har vi dock sett växande skillnader i hushållens skuldkvot. En stark bostadsmarknad har lett till att hushållens skulder i relation till disponibla inkomster nu är på en rekordhög nivå. Men samma förmögenhetsutveckling har också lett till rekordlåga skulder i relation till hushållens samlade tillgångar. En utveckling som möjligen kan nyansera den pågående skulddebatten”, säger Américo Fernández.