Kronan stärks – trots fallande barometerindikator

Kronan stärks, medan svenska räntor knappt rör sig på tisdagsförmiddagen efter ett batteri av inhemsk ekonomisk statistik. Övriga europeiska räntor pekar svagt nedåt.

Stefan Mellin, analytiker på Danske Bank, noterar att kronförstärkningen kom före statistikutfallen och att den inte var makrodriven.

”Det är ett starkare kronmomentum just nu, det kan vara flöden som ligger bakom morgonens förstärkning. Jag tycker det vore befogat med en liten försvagning efter morgonens statistik, framförallt efter KI”, säger Mellin till Nyhetsbyrån Direkt.

Vid 10.30-tiden är kronan 3 öre starkare mot både euron och dollarn, än vid svensk stängning i går.

Samtidigt är den svenska tioårsräntan ned 1 punkt till 0,14 procent, medan den tyska är ned 2 punkter till -0,16 procent.

KI:s barometerindikator föll i maj till 99,8 från 102,5 månaden innan och pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Bakom nedgången låg svagare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin, som haft en nedåtgående trend sedan i september förra året, föll från 107,7 till 103,7 i maj, medan detaljhandelns konfidensindikator steg för tredje månaden i rad, i maj främst på grund av att färre företag än förra månaden svarar att varulagren är för stora i nuläget.

Swedbank noterar att nedgången var bred med negativa bidrag från alla tre undersökningsfrågor, men trots nedgången så var lager och den nuvarande bedömningen av orderböcker fortsatt mer positiva än normalt. Dessutom räknar industriföretagen med att försäljningspriserna ska öka på hemmamarknaden.

Hushållens konfidensindikator föll från 95,5 till 91,0, vilket är det lägsta värdet som uppmätts på över sex år, efter att hushållen blivit mer negativt inställda både till den egna ekonomin och till kapitalvaruinköp. Mikroindex föll hela 10,5 enheter, men efter en relativt stor uppgång månaden innan.

Johan Löf, Handelsbanken, skriver i en kommentar att bakom huvudindikatorerna så försämras tillväxtsignalerna ännu snabbare.

Han noterar att det är väntat att tillverkningssektorn ska tyngas av den svaga globala utvecklingen, men tycker att det ä oroande att också hushållen är mer bekymrade, trots en stark arbetsmarknad.

”För tillfället håller vi fast vid vår syn om en gradvis avkylning av ekonomin, men om exporten skulle göra halt mycket tidigare skulle det bli en dubbelsmäll mot en ekonomi som 2019 redan tyngs av avtagande bostadsbyggande”, skriver Löf i ett kundbrev och tillägger att mer ledtrådar kommer i morgon, i första kvartalets BNP-utfall.

I statistikskörden fanns även SCB-siffror över hushållsutlåningen, som låg stilla på 5,0 procent i april, ett handelsöverskott på 1,4 miljarder kronor i april, samt att varuexporten ökade med 11 procent under första kvartalet, medan varuimporten steg 5 procent.

ESV redovisade ett underskott i statens budget på 2,6 miljarder kronor för april, mot ett överskott på 2,8 miljarder kronor ett år tidigare. Främst lägre skatteinkomster låg bakom underskottet.

Tidigare på morgonen släppte Finansinspektionen sin finansiella stabilitetsrapport där de skrev att sannolikheten för en större nedgång i bostadspriserna sammantaget fortsatt är förhöjd, även om den har dämpats något sedan föregående stabilitetsrapport.

Siffror från eurozonen visade att penningmängden, mätt som M3, oväntat ökade med 4,7 procent i april, jämfört med ett år tidigare, upp från 4,6 procent månaden före. Förväntningarna låg på en nedgång till 4,4 procent, enligt Reuters prognos.

Tyska handelskammaren DIHK reviderade ner sin BNP-prognos för i år från 0,9 till 0,6 procent och hänvisade till att landets ekonomi är under tryck och att utsikterna för näringslivet har försämrats sedan början av året. Även om den inhemska ekonomin hittills visat motståndskraft kommer den inte att kunna koppla loss från de svåra handelsförhållandena på lång sikt.

Konjunkturbarometern från euroområdet publiceras klockan 11.00

USA-räntorna pekar nedåt i tisdagens europeiska förmiddagshandel, efter att ha hållit helgstängt på måndagen, med tioårsräntan 4 punkter ned till 2,28 procent.

I eftermiddag riktas blickarna mot hushållens konfidensindikator för maj. Det blir också bostadsstatistik från S&P/CS för mars och Dallas Feds index för maj.

På valutamarknaden handlas euron stabilt kring 1:119 mot dollarn, medan dollarn har tappat till 109:3 mot yenen, från 109:5.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.