Kurssvacka ger köpläge

ANALYS It-bolaget positionerar sig för att ta en allt större del av 5g-kakan. Affärsvärlden ser ingångsläge efter den senaste tidens kurstapp.

KÖP It-bolaget Enea har varit en Affärsvärlden-favorit i många år. Sedan 2010 har aktien tilldelats inte mindre än nio raka köprekommendationer, varav de flesta har fallit ut väl: under det gångna decenniet har börsvärdet nära nog fyrfaldigats. Enea har under 2010-talet gått från att vara ett personaltungt konsult- och mjukvarubolag, med ett stort beroende av ett fåtal storkunder och enskilda produkter, till att bli ett bredare programvarubolag med en mer diversifierad kundbas. I hårda siffror har bruttomarginalen gått från nivåer runt 40 till 70 procent, och rörelsemarginalen har expanderat från 5 till 25 procent.

Samtidigt som Enea skalar ned operativssystemsaffären, ökar bolaget investeringar inom framtidsområden som 5g-applikationer, datahantering och virtualiseringsplattformar. Investeringarna väntas tynga lönsamheten under 2020, men enligt bolaget kommer det att bidra positivt till marginalerna från 2021.

Efter de senaste månadernas kurstapp värderas Enea till ett p/e-tal på drygt 16 på prognoserna för 2020, vilket är samma som före fjolårets kursrusning. Affärsvärlden ser återigen ett bra ingångsläge, om än med några fler frågetecken än sist.

Den kanske största osäkerheten ligger i själva 5g-utrullningen och när den kommer ta fart. Utöver detta kan man ställa sig frågande till varför bolaget i detta skede ökar investeringarna i forskning och utveckling. Ytterligare ett orosmoment är avsaknaden av större order i det fjärde kvartalet.

Bortsett från dessa ovissheter, tycker sig Affärsvärlden se ett bra ingångsläge i Enea. Bolaget fortsätter att leverera på tillväxt- och lönsamhetsmål. Dessutom bäddar den stärkta balansräkningen för nya bolagsförvärv. Det är inte osannolikt att bolaget inom det närmaste året kommer att krydda affären med ytterligare uppköp. Ledningen är tydlig med att de kontinuerligt letar förvärvskandidater, och bolaget har bevisligen varit duktiga på att hitta bra förvärv tidigare. Det senaste uppköpet av teknikbolaget Atos, marknadsledande inom policyhantering, autentisering och hantering av abonnentinformation, är ett bra exempel. Vid uppköpet i mars utökade Enea i ett slag sitt erbjudande och sin adresserbara marknad samtidigt som bolaget förflyttade sig uppåt i värdekedjan på en växande marknad för datahantering.

På våra prognoser för 2020 och 2021 värderas Enea till ett ev/ebit på 14,5 respektive 12,8. Det är inte dyrt för ett bolag som växer fort, till god lönsamhet. Det är dessutom lågt värderat gentemot jämförliga programvarubolag. Köp med riktkurs 190 kronor, motsvarande en mer rimlig ev/ebit-multipel på 15 på ett års sikt.

Detta är en kortversion av Kurssvackan ger köpläge. Prenumeranter kan logga in och läsa hela analysen här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.