Kycklingbolagets vinst och omsättning lyfter

Kycklingföretaget Scandi Standard hade en nettoomsättning på 2.458 miljoner kronor under det första kvartalet 2019, en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

I konstant valuta var ökningen 13 procent.

Nettoomsättningen i Sverige ökade med 7 procent med tillväxt främst driven av prisökningar och en positiv försäljningsmix.

Nettoomsättningen i Danmark ökade med 35 procent, motsvarande 32 procent i lokal valuta. Ökningen var driven av extra leveranser av Ready-to-eat-produkter till Restaurang och storhushåll, att försäljningen från Rokkedahl Food nu ingår i nettoomsättningen samt av en positiv utveckling för produkter under varumärket De Danske Familiegårde i dagligvaruhandeln.

Nettoomsättningen i Norge ökade med 11 procent motsvarande 7 procent i lokal valuta, driven av en positiv försäljningsmix inom dagligvaruhandeln.

Nettoomsättningen i Irland ökade med 7 procent motsvarande 2 procent i lokal valuta.

Nettoomsättningen i Finland ökade med 6 procent motsvarande 2 procent i lokal valuta.

Justerat rörelseresultat för koncernen ökade första kvartalet 2019 med 34 procent till 110 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 4,5 procent (3,9).

Det justerade rörelseresultatet förbättrades i alla segment utom Irland.

Periodens resultat för koncernen första kvartalet 2019 uppgick till 72 miljoner kronor (42) vilket motsvarar ett resultat per aktie på 1:11 kronor (0:64).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.