Lägre inflation än väntat

De svenska konsumentpriserna (KPI) var ned 0,2 procent i augusti jämfört med månaden innan, enligt statistik från SCB. I årstakt var KPI -0,2 procent, vilket kan jämföras med -0,1 procent under månaden innan.

Analytikernas förväntningar var att årstakten skulle uppgå till -0,1 procent och månadstakten till -0,1 procent, enligt SIX News sammanställning av åtta analytikers estimat. Förväntningarna för årstakten sträckte sig mellan -0,2 till +0,1 procent med en median på -0,1 procent.

“Till månadsförändringen bidrog lägre priser på utrikes flygresor (-24,5 procent) och paketresor (-10,7 procent) med 0,2 procentenheter vardera. Prissänkningar på drivmedel (-4,0 procent) påverkade med 0,1 procentenhet. Högre priser på kläder (6,2 procent) och el (2,8 procent) bidrog med 0,3 respektive 0,1 procentenheter”, skriver SCB.

Årstakten för inflationen påverkades av lägre räntekostnader (-18,5 procent) och lägre elpriser (-6,8 procent) med 0,8 respektive 0,3 procentenheter i augusti. Prissänkningar på teletjänster och utrustning (-6,8 procent) samt drivmedel (-6,2 procent) bidrog samtidigt med 0,2 procentenheter vardera.

Nedgången i årstakt motverkades av högre livsmedelpriser (2,8 procent) som bidrog med 0,4 procentenheter. Högre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak (4,2 procent), restauranger (2,8 procent) och hyror (1,4 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera, fortsätter SCB.

Den underliggande inflationen, mätt som KPIF (inflationen vid konstanta räntor), var +0,8 procent i årstakt, att jämföra med +0,9 procent månaden innan. Analytikerna hade räknat med en årstakt om +0,9 procent.

Månadstakten för KPIF uppgick till -0,1 procent, vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar vid 0,0 procent.

Harmoniserat index för konsumentpriser, HIKP, låg på +0,6 procent i årstakt (+0,8 procent månaden innan).

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här