Lägre rörelseförlust än väntat för Spotify

Musikströmningstjänsten redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var negativt men bättre än väntat.
“Trots den globala osäkerheten kring covid-19 under första kvartalet har vår verksamhet uppnått eller överträffat våra prognoser för alla viktiga mätvärden. För andra kvartalet och resten av året är våra utsikter för de flesta av våra viktiga resultatindikatorer oförändrade med undantag för intäkter där en avmattning av annonser och betydande förändringar i valutakurser påverkar”, skriver bolaget.

Omsättningen steg 22,3 procent till 1 848 miljoner euro (1 511). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus som låg på 1 855.

Rörelseresultatet blev -17 miljoner euro (-47), väntat rörelseresultat var -77.

Antalet premiumanvändare ökade med 31 procent till 130 miljoner, vilket var högre än bolagets egna guidning och analytikernas estimat på 128 miljoner

Aktiva månadsanvändare, MAU, ökade med 31 procent till 286 miljoner, vilket var i linje med bolagets guidade intervall. Väntat var 283,2 miljoner.

För det andra kvartalet räknar Spotify med att öka antalet premiumanvändare till 133-138 miljoner, mot väntade 134 miljoner. Antalet månatligt aktiva användare spås öka till 289-299 miljoner.

Spotify upprepar prognoserna för 2020 med undantag för intäkterna som nu bedöms bli 7-65-8,05 miljarder euro, mot tidigare 8,08-8,48 miljarder.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här