Lägre vinst för Skanska

Byggbolaget Skanska redovisar minskande omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet. Vd:n ser fortsatt osäkerhet kring pandemins konsekvenser.

Skanskas omsättning sjönk 22,5 procent till 35 491 miljoner kronor (45 769).

Rörelseresultatet blev 845 miljoner kronor (2 737). Rörelsemarginalen var 2,4 procent (6,0).

Resultatet före skatt var 778 miljoner kronor (2 699).

Resultatet efter skatt blev 630 miljoner kronor (2 283).

Resultat per aktie hamnade på 1,51 kronor (5,54).

Operativt kassaflöde var 1 662 miljoner kronor (-1 178).

Orderingången för byggverksamheten uppgick till 36,9 miljarder kronor (34,6).

Orderstocken vid utgång av kvartalet uppgick till 189 miljarder kronor (199).

Skanskas vd Anders Danielsson uppger att intäkterna i byggverksamheten påverkats till viss del av covid-19 effekterna i Storbritannien, USA och Centraleuropa. Inom bostadsutveckling påverkades antalet sålda bostäder och därmed även intäkterna negativt, men båda segment har upprätthållit en underliggande lönsamhet.

Inom verksamhetsdivisionen kommersiell fastighetsutveckling var det andra kvartalet något sämre än det första rekordkvartalet då det ekonomiska läget påverkade transaktionerna och leasingmarknaden negativt.

”Det är fortfarande svårt att säga hur länge denna pandemi kommer att pågå och hur framtiden kommer att se ut. Vi fortsätter att leverera på vår strategi att växa inom Projektutveckling, förbättra lönsamheten, minska kostnader och risker samt stärka balansräkningen och förbättra styrningen”, förklarar Danielsson.

 

Skanska, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 35 491 45 769 -22,5%
Rörelseresultat 845 2 737 -69,1%
Rörelsemarginal 2,4% 6,0%
Resultat före skatt 778 2 699 -71,2%
Nettoresultat 630 2 283 -72,4%
Resultat per aktie, kronor 1,51 5,54 -72,7%