Lågvärderad tillväxt

Till Millicoms lågvärderade tillväxt, kassaflödesstyrka och konsolideringsmöjligheter adderas ett intressant förvärv.

Affärsvärlden gav Stenbecksfärens tillväxtmarknadsoperatör Millicom upprepat köpråd i nr 21 2017. Riktkursen 650 kronor nåddes aldrig, men 14 procents kursökning till slutkursen 565 kronor, plus utdelning, blev ändå ett skapligt ettårsfacit. Då byggde köpcaset på lågvärderad tillväxt, kassaflödesstyrka och konsolidering. Det gäller även i dag, när tillväxtmarknadsoro sänkt aktien till 502 kronor.

I korta perspektivet har Millicoms intjäning varit som en tickande klocka. I lokal valuta accelererar den organiska tillväxten till över 4 procent för tjänste­intäkterna under årets första nio månader. Den redan höga lönsamheten har stärkts till dryga 37 procents ebitda-marginal.

Frånsett regulatoriska risker finns här en stabilitet i affären som gör Factsets konsensusestimat bland telekomanalytiker till ett rimligt basscenario för de närmsta åren. Värderingen kryper då ned från dryga ev/ebitda 4 för 2018p till strax under 4 för 2020p. Då kapitalinvesteringarna, capex, hålls tillbaka i närtid så skuggar det fria operativa kassaflödet ebitda och kassaflödesvärderingen faller till knapp­a 7 för 2020p. Det ger fortsatt betydande sektorrabatt, både relativt noterade Latinamerika-kollegor, mot tillväxtmarknadsoperatörer generellt och mot nordiska operatörer.

Utanför estimaten klämde Millicom av storbössan tidigt i oktober med ett avtalat förvärv av 80 procent av Cable Onda för 9,1 miljarder kronor (1 miljard dollar). Köpeskillingen motsvarar ev/ebitda 7,9 för 2019p, enligt ledningen. En bra multipel för tätposition inom det lilla, men allt rikare, centralamerikanska skatteparadisets kommunikationslinjer inom bredband, betal-tv, fast telefoni och företagsmarknad (b2b). Affären ska slutföras sent i år och Affärsvärlden har svårt att se konkurrensmyndigheter eller skuld­finansiärer stoppa den.

Inte heller avgörande, men en positiv uppvärderingsdrivare, är den planerade USA-listningen av aktien nästa år.

Affärsvärlden upprepar åter­igen köpråd för Millicom. Riktkursribban på ett års sikt lyfts upp till 750 kronor, motsvarande 5,5 gånger ebitda och 10 gånger operativt fritt kassaflöde 2018p. Cable Onda-förvärvets sannolika värdeskapande är ej inräknat och fås därmed på köpet.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här