Läkemedels-VD:n om noteringen: ”Vi är ett lågriskprojekt”

Nästa vecka noteras det första läkemedelsbolaget på huvudlistan på sex år. Magsårsmedicinutvecklaren Cinclus Pharma går till börsen med en miljardvärdering och något som VD Christer Ahlberg kallar ett lågriskprojekt: "Vi fokuserar på att höja aktieägarvärdet."
Läkemedels-VD:n om noteringen: ”Vi är ett lågriskprojekt” - Cinclus VD Ahlberg
Cinclus VD Christer Ahlberg

Cinclus Pharma gör en nyemission och noteras på Nasdaq Stockholm nästa vecka. Det är den första börsintroduktionen av ett läkemedelsbolag på huvudlistan sedan Calliditas IPO 2018. Inom branschen är det ett efterlängtat tecken på ljusare tider för läkemedel och medicinteknikbolag.

“Vi börsnoterar nu eftersom vi står redo att starta en första fas III-studie av två som krävs för att få ett läkemedel godkänt i USA och Europa. Vi siktar på att godkännanden ska komma 2029 – ur läkemedelsperspektiv en kort tid”, säger Christer Ahlberg, VD på Cinclus.

Emissionen reser runt 715 Mkr för cirka en tredjedel av bolaget post money, som befinner sig i klinisk fas för ett framtida läkemedel mot magsyrerelaterade sjukdomar. Emissionen värderar hela bolaget till 1 260 Mkr och rådgivare är bland andra Carnegie Investment Bank, ABG Collier AB, och Vinge. Första handelsdag för Cinclus blir den 20 juni, under tickern CINPHA.

Potentiellt paradigmskifte

Redan befintliga ägare som Trill Impact Ventures, Fjärde AP-fonden, Linc, och Eir Ventures kommer att teckna aktier för totalt runt 181 miljoner SEK. Andra befintliga aktieägare och nya investerare har åtagit sig att teckna för cirka 114 miljoner kronor, men utan garanterad tilldelning.

De hoppas vara med på en profitabel kommersialisering av vad Christer Ahlberg kallar ett “lågriskprojekt jämfört med många andra bolag i samma skede”. En bedömning han grundar på att Cinclus läkemedelskandidat Linaprazan glurate använder den redan kända molekylen linaprazan, som ursprungligen utvecklades av AstraZeneca.

Det var när AstraZeneca fasade ut sin forskning kring sjukdomar i mag-tarmkanalen och avslutade sitt linaprazan-projekt som Cinclus Pharmas Kjell Andersson och Mikael Dahlström tillsammans med Peter Unge köpte ut rättigheterna och grundade Cinclus. Dessa tre är fortfarande störste ägare.

I fas 1 och 2-studier har Cinclus läkemedel visat lovande resultat för behandling av erosiv gastroesofageal refluxsjukdom, och potential att möjliggöra behandling av ”magsårsbakterien” Helicobacter pylori.

“Molekylen har en känd verkningsmekanism och området är väldigt välstuderat. Om vi kan bevisa att den biomarkör vi använder förbättrar syrakontrollen under 24 timmar, så vet vi redan att det är linjärt korrelerat med att läka patienter. Det är en vidareutveckling av något man redan förstått”, förklarar Christer Ahlberg den lägre risken.

De tidigare studierna har visat att man kan kontrollera syran över hela dygnet och en förbättrad läkning  av de svåra patienterna på halva tiden jämfört med dagens standardbehandling. Det vill man nu repetera under fas 3-förhållanden.

“Det har potential att driva ett paradigmskifte i behandlingen av magsyrarelaterade sjukdomar”, säger VD vars uppgift är att marknadsföra emissionen.

Att använda en redan känd molekyl i ett nytt sammanhang är en av de faktorer som Lincs grundare, Bengt Julander, utnämnde till framgångsformel inom läkemedel i en nylig intervju med Afv.

Snabbt mot kommersialisering

Hur långt planerar ni att komma med de pengar ni tar in?

“De räcker för den första fas 3-studien, med operations och tillverkning under den tiden. Den första utläsningen från första fas 3-studien väntar vi oss under mitten av 2026. För den andra fas 3-studien studien, och lansering, finns flera finansieringsalternativ”, säger Cinclus VD.

Han berättar att man redan för diskussioner med potentiella partners för det framtida steget. Det är viktigt att beakta redan nu för dem som går in i dagens emission.

“Trots att det handlar om en nischgrupp av patienter så är den absolut sett stor, 10 miljoner personer i USA och Europa. Det ger oss många optionaliteter för kommersialisering. Partnerskap med nischföretag, eller med big pharma där vi passar in i någons portfölj – i princip en M&A-situation. Men vi skulle också kunna bygga upp en egen säljorganisation, som Calliditas visat att man kan göra framgångsrikt”, säger Ahlberg, som suttit på sin stol i tre år men dessförinnan varit VD för andra läkemedelsbolag i mer än 15 år.

Man tittar också på finansieringsmöjligheter som skulle göra att man kan komma igång med den andra nödvändiga fas 3-studien tidigare än 2026, och därmed komma ut på marknaden tidigare.

“Det kan handla om riktade emissioner till investerare som vill komma in i en senare fas, strukturerade lånelösningar eller kommersiell partnerskap. Men att höja aktieägarvärdet så mycket som möjligt är det vi fokuserar på nu”, säger Ahlberg.

Den stora mängden patienter innebär att man tror sig kunna uppnå en så kallad blockbuster-försäljning inom fem år efter lansering. Det vill säga försäljning för minst 1 miljard USD årligen.

Positiva signaler

Det har varit tunt med IPO:s överhuvudtaget efter boomen 2021, särskilt på läkemedelsområdet där den senaste noteringen på en huvudlista skedde 2018. Christer Ahlberg säger att han idag fått “väldigt bra stöd” från investerare, men har svårt att säga om det beror på Cinclus utgångspunkt, eller om det finns mer villigt kapital på marknaden i stort.

“Vi ser intresse från internationella investerare och har möjlighet att fylla på med ägare både från USA och Europa. Men jämfört med 2017, då jag var med och noterade Sedana Medical, är det klart att vi fått jobba mer och träffa fler institutioner”, säger han.

Fördelaktigt för Cinclus case tycker Ahlberg är att den låga risken, den korta tiden till lansering, starkt patentskydd och en stor marknadspotential på en nischad marknad.

“Många ser också vår plattform från AstraZeneca, där hela grundarkollektivet fortfarande är med. Från forskningen till de som utvecklat behandlingen och kommersialiseringen globalt av Losec och Nexium”, säger han, som själv var med och lanserade magsyreläkemedlet Nexium på det stora bolaget.

“Vi har fått fler positiva signaler de sista månaderna. Vi känner medvind nu. Vi känner att vi kommer att fixa det här och vi går i bräschen med börsintroduktionen”, säger han.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.