Länsförsäkringar: Hushållen kan förvänta sig lägre boräntor

Riksbanken väntas imorgon meddela att man låter räntan ligga, men trots det kan hushållen på sikt vänta sig lägre bolåneräntor, menar Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.
Alexandra Stråberg, chefekonom Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar

Trots den senaste smittovågen har den svenska ekonomin har utvecklats bättre än väntat sedan Riksbankens förra penningpolitiska beslut. Bilden inför kommande år har också ljusnat i och med förhoppningarna på ett vaccin inom närtid.  Länsförsäkringar ser också en möjligheter för en snabb återhämtning med få negativa effekter för tillväxten.

Den ökade smittspridningen väntas dock leda till en djup BNP-nedgång i euroområdet på kort sikt och detta väntas i sin tur påverka europeiska centralbanken ECB.

”ECB väntas reagera kraftigt vid mötet i december och vår bedömning är att de förlänger och utökar tillgångsköpsprogrammet. Vi räknar också med att ECB kommer att erbjuda nya riktade långfristiga lån, så kallade TLTRO-lån, till bankerna”, säger Länsförsäkringars Alexandra Stråberg.

För svensk del tror man inte på någon räntesänkning från Riksbanken imorgon, men att tillgångsköpsprogrammet utökas.

”Nedgången i den svenska inflationen har inte varit lika snabb som i övriga Europa men inflationstrycket kommer att vara fortsatt lågt även framöver.  Riksbanken kommer att behöva agera för att förankra inflationsförväntningarna på längre sikt”, säger Alexandra Stråberg.

Trots att Riksbanken förmodligen lämnar räntan oförändrad anser hon dock att hushållen på längre sikt kan förvänta sig något lägre bolåneräntor.