Länsförsäkringar tror på räntesänkningar

Trots att KPIF-inflationen förväntas stiga är det läge att prata om framtida räntesänkningar, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.
Alexandra Stråberg, chefekonom Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar

KPIF-inflationen, som publiceras idag, förväntas stiga och närma sig 2%. Men Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, menar att det ännu är läge att prata om framtida räntesänkningar och ytterligare stimulanser snarare än räntehöjningar.

”Återhämtningen i världsekonomin förväntas vara mycket stark och det har lett till kraftiga uppgångar i råvarupriserna. Utvecklingen leder till högre energipriser som har en direkt påverkan på inflationen men sannolikt ingen ihållande effekt. För att inflationen ska stiga på sikt måste arbetsmarknaden återhämta sig och lönerna börja öka i en betydligt snabbare takt”, säger Alexandra Stråberg i ett pressmeddelande., och fortsätter:

”Det långsiktiga inflationstrycket i ekonomin är lågt på grund av en hög arbetslöshet och svaga löneökningar samt svag inflation i omvärlden. Det kommer att ta lång tid för arbetsmarknaden att normaliseras och att det skulle börja påverka inflationen.”

Länsförsäkringar räknar med att inflationen stiger till drygt 2% i både Eurozonen och USA under första halvåret, men att inflationen därefter sjunker tillbaka.