Lindab minskade rörelseresultatet som väntat

Verkstadsbolaget Lindab redovisar en omsättning och ett resultat i linje med förväntat under första kvartalet.

Omsättningen steg 0,7 procent till 2 332 miljoner kronor (2 315). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 368. Organiskt krympte verksamheten 1 procent.

Rörelseresultatet blev 184 miljoner kronor (192), väntat rörelseresultat var 188. Rörelsemarginalen var 7,9 procent (8,3).

Resultatet efter skatt blev 136 miljoner kronor (142), analytikerkonsensus 135.

Resultat per aktie hamnade på 1,78 kronor (1,85).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 26 miljoner kronor (79).

”Lindab inledde året starkt och de positiva trenderna från föregående år fortsatte även under början av 2020. Fram till mitten av mars följde omsättning och resultat vår plan. Därefter blev effekterna av covid-19 märkbara, framför allt i de länder i Europa som stängde ner stora delar av näringslivet”, skriver vd Ola Rigndahl i rapporten.

I mars påverkades främst Italien och Frankrike.

“När vi blickar in i det andra kvartalet ser vi negativa effekter av införda restriktioner även i länder som Storbritannien och Irland, samt i flera länder i Kontinentaleuropa. Hur djup denna nedgång blir, och hur länge den varar, är svårt att sia om”, skriver Lindab-chefen.

Lindab arbetar med olika scenarier och besparingar.

“Fokus för Lindab under 2020 kommer även fortsättningsvis att vara lönsamhet och kundnöjdhet. Vi har inlett åtgärder för att sänka kostnaderna, baserat på ett antal olika scenarier för hur covid-19 kan tänkas påverka efterfrågan. Varje enskild del av Lindab ska fortsätta förbättra sin långsiktiga lönsamhet. Det kravet kvarstår även om marknadsförutsättningarna har förändrats på kort sikt.”

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här