Ljusare för tjänsteindustrin

Sveriges inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i februari.
Tjänstesektorn.
Foto: Gorm Kallestad

Tjänsteindexet förbättrades i februari till 62,7, från föregående månads uppreviderade utfall på 59,6 (preliminärt 59,3).

Utfallet befäster den konjunkturåterhämtning som landets större tjänsteföretag har uppvisat sedan andra halvåret i fjol och som har nära koppling till industrin.

Det sammanvägda indexet förbättrades i februari till 62,4. Föregående månads utfall reviderades till 60,4 från preliminärt 60,2.

”Indexnivåer över 60-nivån för andra månaden i rad antyder om att konjunkturen i näringslivet fortsätter att stärkas och visar samtidigt motståndskraft mot den ökade smittspridningen och myndigheternas hårdare restriktioner”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverige februari, 2021 januari, 2021
Inköpschefsindex för tjänstesektorn 62,7 59,3
Inköpschefsindex sammanvägt 62,4 60,2