LMK Group klättrar drygt 18% i premiärhandeln på First North

E-handelsbolaget LMK Group, som bland annat äger Linas Matkasse, nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market blev kraftigt övertecknad. Aktierna börjar handlas i dag den 29 mars med kortnamnet LMKG. Teckningskursen var på förhand bestämd till 79,50 kronor per aktie.
Linas Matkasse, LMK Group

Bolaget är verksamt under de fyra varumärkena Linas Matkasse i Sverige, Godtlevert och Adams Matkasse i Norge och Retnemt Måltidskasser i Danmark.

Erbjudandet omfattade 6,29 miljoner aktier, varav 3,14 miljoner befintliga aktier som erbjöds av de säljande aktieägarna samt en större grupp av mindre aktieägare och 3,14 miljoner nyemitterade aktier som erbjöds av bolaget. De nyemitterade aktierna tillför bolaget 250 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption där de säljande aktieägarna kan sälja ytterligare 0,94 miljoner befintliga aktier.

Erbjudandet omfattar 575 miljoner kronor, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, vilket motsvarar 57% av aktierna i bolaget. De största aktieägarna i bolaget efter erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, är Herkules Capital med 11,3%, Skandia med 7,9% och Popspinach med 7,3%.

Aktien har hittills i dag handlats till 102,00 kronor som högst betalt och 80,25 kronor som lägst betalt. Klockan 09.15 var senast betalt 94,00 kronor, vilket är en uppgång på 18,2% jämfört med teckningskursen på 79,50 kronor. Aktier för 34 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 12,68 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 1,2 miljarder kronor räknat på senast betalt.