Lockande turnaround

ANALYS Med ny ledning ser teknikkonsulten Rejlers äntligen ut att vara på rätt väg. Kombinerat med en låg värdering gör det aktien köpvärd.

KÖP Rejlers har varit lite av ett mysterium de senaste åren. Bolaget flög fram under början av 2000-talet under storägaren och vd:n Peter Rejlers ledning. Tillväxten var hög och lönsamheten var god. Sedan hände något kring 2012 som gjort att bolaget sedan dess har underpresterat operationellt. Riktigt illa har det varit de två sista åren då rörelsemarginalen sjunkit till 1 procent.

Att diagnostisera exakt vad det är som har gått snett för bolaget är inte helt lätt. Klart är att Peter Rejler klev ner från vd-stolen för att ta ordförandeklubban på stämman 2012. Han ersattes då av Eva Nyberg som rekryterats från konkurrenten Sweco. Redan på plats fanns bolagets målsättning som sattes 2010: att till 2015 nå en omsättning på 2 015 miljoner kronor och 2 015 medarbetare, ”2015×3”.

Sedan dess har Rejlers haft en negativ lönsamhetstrend. Och detta trots att Peter Rejler återvände som vd efter två år, och att högre effektivitet varit en uttalad prioritet i bolagets rapporter. Samtidigt som bolaget har fokuserat på högre lönsamhet har förvärven och de aggressiva tillväxtmålen fortsatt. Bolagets nuvarande mål ”2020, 3030, 4040” – att till 2020 vara minst 3 030 medarbetare och omsätta minst 4 040 miljoner – spikades redan 2014.

För en utomstående betraktare under de här åren är det lätt att få intrycket att bolaget spände vagnen framför hästen. Av någon anledning föll lönsamheten, men istället för att lägga allt fokus på att åtgärda det, så att förvärvade enheter kunde införlivas i väl fungerande verksamheter, fortsatte ledningen att förvärva. Det gjorde att ledningsresurser fick läggas på både integration av nya förvärv och åtgärdsprogram som skulle rätta till lönsamheten i den befintliga verksamheten. Kombinationen blev inte lyckad. 2012 var rörelsemarginalen 6 procent. 2017 var den 1 procent – eller 3 procent om resultatet justeras för engångsposter och projektnedskrivningar.

Sedan februari i år bolaget en ny vd: Viktor Svensson som rekryterats från ÅF. I årsredovisningen för 2017 ställde han sin diagnos på vad som plågat bolaget: ”Rejlers har under senare år lagt mycket kraft på förvärv och tillväxt men har haft mindre fokus på lönsamheten.”

Svensson har inte vilat på hanen utan snabbt sjösatt ett åtgärdsprogram och infört en ny organisation i den svenska och norska verksamheten. Den relativt väl fungerande finländska verksamheten har tillåtits köra på som vanligt och har under 2018 gjort flera förvärv. I Sverige och Norge har verksamheterna organiserats kring branschspecialisering istället för geografi samtidigt som matrisorganisationen har kastats ut, vilket i Sverige fört med sig att ledningsgruppen har halverats.

De genomförda åtgärderna har kostat drygt 53 miljoner kronor och väntas ge årliga besparingar på cirka 30 miljoner kronor. I nästa fas av förändringsarbetet ska rekryteringen förbättras samtidigt som visionen och strategin ska ses över. I den tredje fasen ska kulturen förändras så att större fokus läggs på lönsamhet.

Varje försäljningskrona i Rejlers värderas nu till drygt 50 öre, vilket välförtjänt är klart lägre än konkurrenterna ÅF (1,10) och Sweco (1,30). Den värderingen är heller inte ett golv, Rejlers-aktien har vid några tillfällen handlats närmare 0,3 gånger omsättningen.

Affärsvärlden bedömer dock både Svenssons diagnos och åtgärdsprogram som rimliga och vågar därför tro på en turnaround. Och med kursen på dessa nivåer finns det en säkerhetsmarginal i att den inte måste bli fullt ut lyckad och lyfta lönsamheten till ÅF- och Sweco-nivå för att aktien ska bli en bra investering. Köp med riktkurs 95 kronor på ett års sikt.

 

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se