Lundin Mining miljardköper koppar- och guldgruva

Lundin Mining förvärvar koppar- och guldgruvan Chapada i Brasilien för 800 miljoner dollar, motsvarande 7,4 miljarder kronor, kontant.

Säljaren, Yamana Gold, kommer att få 2,0 procent i royalty på smältverkavkastningen netto (NSR) från framtida guldproduktion i Surucafyndigheten samt utbetalningar på upp till 125 miljoner dollar under fem år beroende på guldprisutvecklingen. Vidare väntas Lundin Mining betala ytterligare 100 miljoner dollar vid en eventuell byggnation av en pyrit-anläggning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansiering väntas ske från nuvarande kassa samt från en andel av bolagets icke utnyttjade revolverande kreditfacilitet om 550 miljoner dollar. Affären väntas slutföras tidigt under det tredje kvartalet 2019.

Förvärvet väntas bidra omedelbart till flera nyckeltal såsom vinst, ebitda och operativt kassaflöde per aktie.

Affären väntas öka den årliga kopparproduktionen med över 25 procent samt addera cirka hundratusen uns guldproduktion.

Chapada är en så kallad dagbrottsgruva i den brasilianska delstaten Goias. Chapada väntas producera cirka 54,5 tusen ton koppar och 100 tusen uns guld 2019, jämfört med 58,6 tusen ton koppar respektive 121 tusen uns guld 2018, enligt Yamanas prognos.

För närvarande pågår en utvärdering kring att kunna utöka Chapada och baserat på Yamadas arbete hittills finns en potentiell årlig produktion om 68,0-72,5 tusen ton koppar och 100-110 tusen uns guld till åtminstone år 2034.

Lundin kommer att hålla en telefonkonferens och webbsändning klockan 14.30 i dag, måndag, för att presentera affären.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.