Malin Hofstedt, nominerad till Årets bolagsjurist, kategorin Årets stjärnskott

Malin Hofstedt har en väldigt bred roll som bolagsjurist inom SBAB-koncernen. Hon arbetar dels med frågor som rör bankverksamheten, dels ansvarar hon för juridiken i SBAB:s teknikdrivna dotterbolag Booli och Boappa.

Malin Hofstedt rekryterades till SBAB 2020 för att stötta upp inom IT-och teknikrelaterade frågor. Hon hade tidigare varit 4,5 år på en advokatbyrå med just den inriktningen, IT-Advokaterna och SBAB-koncernen har – likt de flesta bolag idag – ett stort fokus mot digitalisering.

“Jag bidrar med input utifrån det legala perspektivet och har varit väldigt involverad i SBAB:s IT-strategiarbete. Även om jag rekryterades till SBAB för att hantera främst tech-frågor så utvecklades min roll snabbt vilket gör att jag har en betydligt bredare roll idag. Jag är ensam ansvarig jurist för alla legala frågor och avtal som uppkommer i dotterbolagen Booli och Boappa. Därtill har jag hand om den avdelning inom SBAB som vi kallar för Customer Experience som bland annat är ansvarig för koncernens ekosystem och samarbetspartners.”

Malin Hofstedt hanterar alltså alltifrån IT- och teknikrelaterade juridiska frågeställningar och avtal inom koncernen till traditionell bolagsrätt men får även en uppsjö av diverse frågor från organisationen som kan handla om allt möjligt inom immaterialrätt eller marknadsrätt.

“Även om mitt arbete handlar mycket om business to business, så får det också direkta konsekvenser för vår kundaffär, både på banken och inom dotterbolagen. Jag får även hantera mycket koncernövergripande frågeställningar. I takt med den utveckling som sker, framförallt inom IT, tech och dataskydd så hamnar fler legala frågor och risker på styrelsenivå än tidigare. Detta till följd av att sanktionsavgifterna blivit markant högre, men också för att fler frågor blir koncerngemensamma när man väljer att arbeta i en mer digital miljö och använda sig av gemensamma tjänster. “

Utvecklingen inom IT-området möjliggör helt nya affärsmöjligheter, men innebär samtidigt flera legala utmaningar. Inom SBAB sitter man dessutom med ett ytterligare lager eftersom man är en bank och därmed tillståndspliktig verksamhet.

“En annan utmaning är att ny lagstiftning inom området ofta är rätt svart-vit, vilket för med sig tolkningssvårigheter kring hur man som bolag bör agera eftersom man ofta hamnar i en gråzon där rättsläget inte är helt tydligt. Vidare hänger lagen i stor utsträckning inte heller med i samma tempo som IT-utvecklingen.”

De legala frågorna som hon ansvarar för i teknikbolagen Booli och Boappa skiljer sig markant från bankverksamheten.

“Dotterbolagen har ju helt andra utmaningar än SBAB. De frågor som jag hanterar där handlar mestadels om våra egna avtal där Booli och Boappa agerar i egenskap av leverantör, men även många frågor inom det immaterialrättsliga området och hur dotterbolagen med sina tjänster kan leverera och gynna övriga koncernbolag. På Boappa, som är en startup, blir det även extra viktigt att jobba affärsnära eftersom man är i en skarp tillväxtfas. Att hitta rätt balans i varje bolag är viktigt och ibland en utmaning. Det innebär att jag får sitta med olika perspektiv och man måste ha olika affärstänk beroende på vilket bolag man assisterar.”

För i botten är det tre vitt skilda verksamheter?

“Ja, respektive bolag är ju väldigt olika och har en egen ledning med eget ansvar men vi jobbar löpande med att hitta bra interna synergier. Jag ska också uppnå en integration i koncernen och därför blir det lätt breda koncernfrågor som hamnar på mitt bord. Fördelen och utmaningen med det är ju att man blir både specialist och generalist i de olika legala frågeställningarna och får en väldigt varierad vardag.”

Namn: Malin Hofstedt

Ålder: 30 år

Antal år i yrket: 6 år

Bakgrund: Tidigare advokat på Advokatbyrån IT-advokaterna, anställd bolagsjurist på SBAB sedan hösten 2020.

Varför blev du bolagsjurist?
”Man måste ta hänsyn till helheten och förstå den kommersiella drivkraften bakom en affär, i syfte att kunna bidra med bästa legala stödet till sin organisation. Det är just affärsbiten som gjorde att jag ville gå över och bli bolagsjurist, eftersom man som konsult inte alltid får se konsekvenserna av sin leverans eller förstå hela bakgrunden till olika beslut som tas inom en organisation.

I min roll får jag möjlighet att jobba väldigt affärsnära, vilket är roligt. Jag tror att det är viktigt att se till helheten och förstå den kommersiella drivkraften bakom en affär för att kunna bidra med bästa legala stöd till sin organisation. Med andra ord, förstå det legala och de affärsmässiga drivkrafterna och använda juridiken för att nå det kommersiella målet. Jag hade exempelvis en stor roll i hela processen vid Boappa-förvärvet (som vi gjorde våren 2021), vilket innefattade alltifrån granskning (DD-processen), till det kommersiella (affärsfördelarna), samt arbetet med att skapa integrationen inom koncernen.”

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.