Mangold flerdubblar rörelseresultatet i tredje kvartalet

Fondkommissionären Mangold mer än fördubblar intäkterna och flerdubblar rörelseresultatet i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Foto: Chris Cross

De totala intäkterna steg till 115,7 miljoner kronor (50,4), en ökning med 129,5%.

Räntenettot uppgick till 3,3 miljoner kronor (2,3). Provisionsnettot blev 58,6 miljoner kronor (33,5). Tradingnettot uppgick till 53,3 miljoner kronor (1,6).

Rörelsekostnaderna uppgick till -55,5 miljoner kronor (-41,7).

Kreditförlusterna uppgick till 1,5 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev 65,1 miljoner kronor (12,6).

Nettoresultatet blev 60,5 miljoner kronor (10,1). Resultatet per aktie blev 131,80 kronor (22,10).

Mangold flaggade den 1 oktober för ett starkt tredje kvartalet. Intäkterna förväntades överstiga 110 miljoner kronor, jämfört med 50 miljoner förra året. Resultatet före resultat från andelar i intressebolag och skatt uppskattades bli mer än 55 miljoner i kvartalet. Förra året var siffran 8 miljoner kronor.

”Utvecklingen under det här årets första nio månader har varit enastående. Alla kvartal hittills under året har överträffat våra förväntningar och nu i det tredje kvartalet har vi långt över dubblat vår omsättning, till 116 miljoner från 50 miljoner samma period föregående år. Rörelseresultatet har ökat kraftigt till 65,1 miljoner kronor och antal transaktioner uppgår till 116 019 stycken”, kommenterar VD Per-Anders Tammerlöv i delårsrapporten.

”Vi växer så det knakar och efterfrågan på våra tjänster är extremt stark. Att det är så hög aktivitet för både kapitalanskaffningar, IPO:er och M&A samtidigt har vi inte varit med om tidigare. Vår största utmaning nu är rekrytering då trycket hela tiden ökar och där vi i många lägen har brist på resurser. Vi söker personal till i stort sett alla avdelningar och jobbar samtidigt med att kompetensutveckla befintlig personal”, fortsätter Tammerlöv.

”Med tanke på den otroliga tillväxt vi haft under året känner vi oss lugna med vår tidigare prognos om att 2021 kommer att överträffa 2020. Nu satsar vi för fullt på de projekt vi hoppas kunna landa före årets slut och börjar se framemot vad nästa år kommer att innebära för möjligheter”, avslutar Per-Anders Tammerlöv.

Mangold, Mkr Q3-2021 Q3-2020
Intäkter 115,7 50,4
Räntenetto 3,3 2,3
Provisionsnetto 58,6 33,5
Tradingnetto 53,3 1,6
Rörelsekostnader -55,5 -41,7
Kreditförluster 1,5 -0,5
Rörelseresultat 65,1 12,6
Nettoresultat 60,5 10,1
Resultat per aktie, kronor 131,80 22,10