”Marknaden underskattar kraften i den ekonomiska återhämtningen”

Marknaden underskattar kraften och hastigheten i den ekonomiska återhämtningen. Det skriver Blackrock i sitt veckobrev.
Blackrock
Blackrock ser framför sig en omstart av ekonomin snarare än en återhämtning. Främsta anledningarna som lyfts fram är chocken coronapandemin medförde, uppdämd efterfrågan och förändrade inflationsdynamiker. Dessutom spär de massiva stödpaketen på omstarten.

Danske: Detta säkrar en kraftfull återhämtning

Vidare skriver fondjätten att en typisk recession förorsakas av minskad efterfrågan. Efterfrågan i en vanlig recession stiger långsamt vilket leder till en deflationär miljö. I fallet med coronapandemin ser dynamiken annorlunda ut då både efterfrågan och utbudet sjönk drastiskt.

Angående den senaste tidens stigande långräntor skriver Blackrock att de framstår som berättigade och att Blackrock fortsätter vara taktiskt positionerade mot risktillgångar.