Mekonomen redovisar kraftigt förbättrat rörelseresultat

Bildelskedjan Mekonomen redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade rejält.
Mekonomen
Omsättningen steg 4,4% till 3 001 miljoner kronor (2 874). Den organiska tillväxten var 10% och valutakurseffekter om 4% har stört intäkterna.

Antalet vardagar var mindre detta kvartal än det förra.

Rörelseresultatet blev 186 miljoner kronor (59). Rörelsemarginalen var 6,2% (2,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 224 miljoner kronor (98), med en justerad rörelsemarginal på 7,5% (3,4).

Resultatet före skatt var 140 miljoner kronor (-11).

Resultatet efter skatt blev 108 miljoner kronor (-15).

Resultat per aktie hamnade på 1,85 kronor (-0,29).

Coronapandemins har påverkat i olika utsträckning, och i exempelvis Norge har cirka 45 butiker delvis varit stängda under kvartalet.

”Mekonomen Group har idag en ledande position på marknaden och genom vår uppdaterade strategi ökar vi nu takten i transformationen mot ett ännu mer hållbart och lönsamt företag. Vårt mål är tydligt: Vi ska vara den bästa och bredaste partnern för dem som servar och reparerar bilar på våra marknader – idag och i framtiden. Vi står väl rustade för fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt”, säger VD:n Pehr Oscarson.

Mekonomen, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 001 2 874 4,4%
Rörelseresultat 186 59 215,3%
Rörelsemarginal 6,2% 2,1%
Rörelseresultat, justerat 224 98 128,6%
Rörelsemarginal, justerad 7,5% 3,4%
Resultat före skatt 140 -11
Nettoresultat 108 -15
Resultat per aktie, kronor 1,85 -0,29

Konsensusdata från Factset